ตรวจสอบแปลงนาข้าวของเกษตรกร

แชร์ข่าวพะเยา

นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอภูซาง นำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจากกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ตรวจสอบแปลงนาข้าวของเกษตรกร บางแปลงที่น้ำแห้งพบการระบาดของเพลี้ยแป้ง แปลงที่มีน้ำขังพบเพลี้ยกระโดดหลังขาวในระดับเล็กน้อย ทั้งนี้ได้คำแนะนำในการกำจัดและป้องกันไม่ให้ลุกลาม ณ หมู่ที่ 2 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา