รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

แชร์ข่าวพะเยา

ผู้ใหญ่บ้าน บ้านบุญเรือง หมู่7 ต.จำป่าหวาย พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและประชาสัมพันธ์รณรงค์จองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 

วันที่ 23 พฤษภาคม.25 64 เวลา 08.00 น   นายสมชาย ขวัญใจ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านบุญเรือง หมู่7 ต.จำป่าหวาย พร้อมด้วย  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้าน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส.อบต.จิตอาสา อสม. และราษฎรม.7 ต.จำป่าหวาย ได้ร่วมกันรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและเคาะประตูบ้านรณรงค์จองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  และทำความตามถนน ตรอก ซอย ที่สาธารณะหมู่บ้านและทาง ผู้ใหญ่บ้าน ได้ทำการแจกเฟสซิลให้กับ อสม.ทั้ง 24 ราย


แชร์ข่าวพะเยา