สหกรณ์จ.พะเยา เข้าร่วมประชุมจัดตั้งกลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงควาย อ.จุน

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์จังหวัดพะเยาเข้าร่วมประชุมให้ความรู้การจัดตั้งกลุ่มเกษตรหรือสหกรณ์ผู้เลี้ยงควายอำเภอจุน ณ บ้านหัวขัว ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564  นายเอนก  ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายพิพัฒ สัญญา ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสาวกันตา จันทนะเมธิน ผอ.กสส.4 และทีมงาน เข้าร่วมประชุมให้ความรู้ด้านการจัดตั้งกลุ่มเกษตรหรือสหกรณ์ผู้เลี้ยงควายอำเภอจุน โดยมี นายนิธิศ จิตนิยม และนายเกรียงไกร  จิตต์บุญ ผู้แทนสำนักงานปศุสัตว์พะเยาเข้าร่วมด้วย ณ บ้านหัวขัว ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา