ช่อมแชมถนนชำรุด

แชร์ข่าวพะเยา

    เทศบาล ต.บ้านต๊ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่อมแชมถนนที่ชำรุดในพื้นที่ ม.8.ต๊ำกลาง ม.9 ต๊ำใน ต.บ้านต๊ำ เมืองพะเยา จ.พะเยา

    วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดและเจ้าหน้าที่เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ต.บ้านต๊ำ ฝ่ายปกครอง นำโดยนายอดุลย์ อ้อยหวาน กำนัน ต.บ้านต๊ำ ร่วมกับพี่น้องประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมแรงร่วมใจพัฒนา ช่อมแชมถนนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ เพื่อให้ชาวบ้านได้สัญจรไปมาได้สะดวกและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ ม.8.ต๊ำกลาง ม.9 ต๊ำใน ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา