จ.พะเยา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย ยอดลงทะเบียนวัคซีนเพิ่มต่อเนื่อง

แชร์ข่าวพะเยา

      สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา พบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 2 ราย หลังไม่พบผู้ป่วยในพื้นที่กว่า 9 วัน รวมผู้ป่วย 94 ราย ขณะที่มีผู้ป่วยรักษาหายและกลับบ้านได้จำนวน 84 ราย พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลในพะเยา จำนวน 9 ราย ขณะที่ยอดผู้ลงทะเบียนรับวัคซีน โควิด-19 เพิ่มอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนแล้วจำนวน 139,233 ราย

     สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด19 วันนี้ ( 25 พฤษภาคม 2564 ) ในพื้นที่จังหวัดพะเยา  พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย ของจังหวัดพะเยา  ในพื้นที่อำเภอภูซาง PY93 และ PY94 เป็นเพศชาย อายุ 40 ปี และ 38 ปี ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยไทม์ไลน์ได้มีการสอบประวัติ เดินทางมาจาก กรุงเทพ เป็นนายจ้าง และลูกจ้าง ทำงานที่กรุงเทพ เดินทางเข้ามาจังหวัดพะเยาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 วันที่ 24 พฤษภาคม  2564 ผลตรวจพบเชื้อ ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเชียงคำ ล่าสุดยอดผู้ติดเชื้อสะสม 94ราย ผู้ติดเชื้อรักษาตัวอยู่ในจังหวัดพะเยา 9 ราย รักษาหายแล้วกลับบ้าน 84 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย

     ขณะที่ยอดลงทะเบียนจองวัคซีน โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยามีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนแล้วจำนวนกว่า 139,233 กว่าราย โดยมีเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดพะเยาอยู่ที่ 340,000 รายถึงจะอยู่ในอัตราที่ปลอดภัย


แชร์ข่าวพะเยา