เกษตรอ.เชียงม่วนลงพื้นที่ตรวจแปลงเกษตรเรียนรู้ป้องกันศัตรูพืช

แชร์ข่าวพะเยา

เกษตรอำเภอเชียงม่วน พร้อมนักวิชาการลงพื้นที่แปลงเกษตรเรียนรู้ตรวจนับแมลงศัตรูพืช ณ. หมู่ที่ 5 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอเชียงม่วน พร้อมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน ลงพื้นที่ตรวจนับแมลงศัตรูมะเขือเจ้าพระยาแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสม  หมู่ที่ 5 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา