ดูงานการผลิตลำไย

นายชุม เชียงแรง ประธานวิสาหกิจลำไยแปลงใหญ่ตำบลเชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา นำคณะสมาชิกกลุ่มฯศึกษาดูงานการผลิตลำไย ณ อำเภอพร้าวและอำเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยการสนับสนุนของศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยมหาวิทยาลัยแม่โจ้