หลายหน่วยงานมอบสิ่งของ อาหารให้ ร.พ.พะเยา ช่วย โควิด 19

แชร์ข่าวพะเยา

    หลายหน่วยงานนำสิ่งของ ซึ่งเป็นชุด PPE รวมทั้งอาหารกล่อง เข้ามอบให้กับโรงพยาบาลพะเยาเพื่อเป็นการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์  ที่ปฎิบัติงานช่วยเหลือผู้ป่วย โควิด-19 ในช่วงนี้ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 พบว่าในพื้นที่จังหวัดพะเยา มีผู้ป่วยสะสมจำนวน 94 ราย ยังคงรักษาตัวที่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 9 รายและหายป่วยสามารถกลับบ้านได้จำนวน 84 ราย เสียชีวิต 1 ราย

      ชมรมพะเยารันนิ่งคลับ นำชุด PPE จำนวน 60 ชุด ที่ได้จากการจำหน่ายชุดวิ่งการกุศล เข้ามอบให้กับโรงพยาบาลพะเยา เพื่อเป็นการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยาหลังจากพบว่าโรงพยาบาลพะเยา ยังคงมีความต้องการในเรื่องของชุด PPE ดังกล่าวในการปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วย โควิด-19 ของโรงพยาบาลพะเยา ขณะที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา นำโดยนายสาธิต สุทธง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ได้นำข้าวกล่องจำนวน 200 กล่อง เข้ามอบให้กับโรงพยาบาลพะเยา เพื่อเป็นการช่วยเหลือกับผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วย โควิด-19 ในช่วงนี้ ตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติหน้าที่ โดยทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ได้นำข้าวกล่องจำนวน 200-300 กล่องต่อวัน เข้ามอบให้กับทางโรงพยาบาลพะเยาตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม เพื่อเป็นการช่วยเหลือดูแลเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ในช่วงนี้

     ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา พบมีผู้ป่วยสะสมรวม 94 ราย รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 9 ราย ป่วยและรักษาหายสามารถกลับบ้านได้จำนวน 84 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย


แชร์ข่าวพะเยา