ตัดกิ่งไม้

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาลตำบลบ้านสางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตัดและริดรอนกิ่งไม้ข้างทางให้ร่มรื่นและปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและยานพาหนะสายบ้านสางใต้-บ้านสางเหนือ ณ.ตำบลบ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา

นายทรงธิศักดิ์  ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสางและพนักงานเทศบาล ดำเนินการตัดและริดรอนกิ่งไม้ข้างทางสายบ้านสางใต้-บ้านสางเหนือ เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพสองข้างทางให้ร่มรื่นและปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและยานพาหนะ ได้รับความอนุเคราะห์รถกระเช้าจากเทศบาลตำบลสันป่าม่วงในการตัดต้นไม้ ครั้งนี้


แชร์ข่าวพะเยา