ม.พะเยา เปิดศูนย์ให้คำปรึกษา ภาวะซึมเศร้า พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

แชร์ข่าวพะเยา

การศึกษาในปัจจุบัน นอกจากเราจะได้เรียนรู้และนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียน มาไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต และ ในระหว่างทางการศึกษา มักจะเจอปัญหาเข้ามาในชีวิตเสมอ ทั้งในเรื่องของความรัก การเรียน และ ครอบครัว เรามักจะเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ และหาวิธีจัดการแก้ไขปัญหากับมัน บางคนอาจจะแก้ปัญหาได้ด้วยสติของตัวเอง บางคนอาจะแก้ไขด้วยการปรึกษาเพื่อน ครอบครัว และคนที่เราไว้วางใจ จนทำให้เราสบายใจมากยิ่งขึ้น และ แก้ไขปัญหาที่เจอให้ผ่านพ้นไปด้วยดี

    ที่ ม.พะเยา มีศูนย์ให้คำปรึกษาให้กับนิสิต โดยภายใต้การดูแลของ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เปิดให้คำปรึกษาทุกเรื่อง ที่นิสิตมีปัญหา หรือ อยากจะหาข้อวิธีแก้ไขเรื่องราวที่มีปัญหา หรือ แม้แต่กระทั้งบุคลากร ที่อยากจะปรึกษา โดยข้อมูลทั้งหมด จะถือเป็นความลับและไม่มีการเปิดเผยอย่างแน่นอน ทำให้ผู้ที่มาปรึกษาสบายใจ และให้ความไว้วางใจได้อย่างแน่นอน

นางสาวอำนวยพร ขัติวงค์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ กล่าวว่า “นโยบายในการจัดตั้งศูนย์ขึ้นมา เพื่อให้คำปรึกษาสำหรับนิสิตที่มีปัญหา และหาแนวทางหรือวิธีการจัดการปัญหา ทั้งในเรื่องของครอบครัว การเรียน หรือ ภาวะซึมเศร้า ทางกองพัฒนาคุณภาพชีวิตและนิสิตพิการ มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยา หรือ (นักจิตวิทยา) เพื่อแนวทางการรักษาและดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นิสิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ ผ่านพ้นปัญหาไปด้วยความเรียบร้อยที่ดี”

นางธัญญ์พิชฌา สิงห์สถิตย์ หัวหน้างานแนะแนวและศูนย์ให้คำปรึกษา กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ กล่าวว่า “เราทำหน้าที่เหมือนเป็นนักสังคมสงเคราะห์ทั้งให้คำปรึกษากับนิสิต และร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการอบรมให้กับเครือข่ายคณะ ในการจัดการเบื้องต้นเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาสำหรับนิสิต เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึง และ ให้บริการได้ทันท่วงที ที่ผ่านมาเราได้ให้คำปรึกษาและทำงานกันมาอย่างต่อเนื่อง และประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง ซึ่งหลังจากนี้จะขยายผลเพื่อให้เข้าถึงและพร้อมจะเป็นศูนย์ให้คำปรึกษา ที่พร้อมไปด้วยทรัพยากรบุคคลและสร้างเครือข่ายให้ทำงานเป็นทีม และเข้าถึงเข้าใจผู้ที่มาใช้บริการมากขึ้น”

สำหรับน้อง ๆ นิสิต หรือ บุคลากร ที่มีปัญหาเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า สามารถเข้ารับคำปรึกษาได้ที่ ศูนย์ให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ หมายเลขโทรศัพท์ 05 446 6666 ต่อ 6265-6267 สถานที่ตั้ง อาคารสงวนเสริมศรี ชั้น 1 ห้อง To Be Number One ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.


แชร์ข่าวพะเยา