รับมอบอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์จังหวัดพะเยา รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์เจลจากสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์เจลที่ได้รับการสนับสนุนจากสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด โดยนำไปแจกจ่ายให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ในหน่วยงานเพื่อสุขอนามัยที่ดีและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โควิด-19


แชร์ข่าวพะเยา