ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด19 จังหวัดพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

ผู้บริหารจังหวัดพะเยาเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด19  ขณะนี้จังหวัดพะเยามีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว จำนวน 7,978 คน และลงทะเบียนจองวัคซีนร้อยละ 84.44 ของกลุ่มเป้าหมาย

ที่ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายแพทย์ศุภชัย  บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เยี่ยมติดตามให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด19 จังหวัดพะเยา ณ จุดให้บริการของเครือข่ายบริการสุขภาพเมืองพะเยา โดยมี นายแพทย์อนันต์  มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19)  จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายประพันธ์ เดชะบุญ สาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด19 ของกระทรวงสาธารณสุข ได้กระจายวัคซีนโควิด19 รอบที่ 4ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับจังหวัดพะเยาได้รับการจัดสรรวัคซีนรอบนี้ จำนวน 1,500 คน เพื่อฉีดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์-สาธารณสุขและกลุ่มอาชีพเสี่ยงภาครัฐและเอกชน เช่น บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่บริการประชาชน พนักงานขนส่งสาธารณะ พนักงานร้านอาหารและโรงแรม โดยในวันนี้ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด19 เข็มที่หนึ่งของรอบนี้และเข็มที่ 2 ของรอบที่ผ่านมา ขณะนี้จังหวัดพะเยาได้มียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 7,978 คน สำหรับยอดการลงทะเบียนจองวัคซีนขณะนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 117,567 คน คิดเป็นร้อยละ 84.44 ของกลุ่มเป้าหมาย


แชร์ข่าวพะเยา