ฝ่ายปกครอง จ.พะเยา สุ่มตรวจพัสดุหาสิ่งเสพติดและสิ่งของผิดกฎหมาย

แชร์ข่าวพะเยา

ฝ่ายปกครอง จ.พะเยา ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสุ่มตรวจพัสดุหาสิ่งเสพติดและสิ่งของผิดกฎหมาย

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ว่าที่ร้อยตรีกรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา มอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองพะเยา ร่วมกับ ศอ.ปส.จ.พะเยา ตำรวจสภ.เมืองพะเยา ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา กอ.รมน.พะเยา เจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพะเยา  สนธิกำลังออกตรวจ บริษัทและสถานประกอบการดังนี้

1.บริษัทขนส่งพัสดุนิ่มซี่เส็ง สาขาพะเยา ที่อยู่ 317 หมู่ 17 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

2. บริษัทขนส่งพัสดุเคอรรี่ ที่อยู่ 500 หมู่ 12 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา

3.บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาหลังศาลากลางพะเยา

     โดยได้ดำเนินการ สุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงาน และทำการสุ่มตรวจสอบพัสดุด้วยเครื่องสแกนหายาเสพติดจากตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ผลการตรวจในเบื้องต้นพบสารเสพติด (กัญชา) จำนวน 2 ราย ได้นัดให้มาตรวจผลยืนยันกับโรงพยาบาลพะเยาอีกครั้งในส่วนของการสุ่มตรวจพัสดุไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด โดยในการออกตรวจในครั้งนี้ มีนายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา เข้าร่วมในการตรวจด้วย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


แชร์ข่าวพะเยา