พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด

แชร์ข่าวพะเยา

    นายสุวิทย์  สุริยะวงค์ นายอำเภอเมืองพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ในสังกัด และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในบริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในบริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา