จ.พะเยา คิกอ๊อฟป้องกันโรคลิมปีสกิน โค-กระบือ หลังพบแพร่ระบาด

แชร์ข่าวพะเยา

      สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมคิกออฟ ป้องกันโรคลิมปีสกิน ในโคกระบือ หลังพบการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในพื้นที่ 3 ตำบลของอำเภอจุน จังหวัดพะเยาโดยมีโคจำนวนกว่า 22 ตัวติดเชื้อดังกล่าว ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระดมที่จะทำการป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

      เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคสำนักงานป้องกันโรคภาคเหนือ  กรมปศุสัตว์ ต้องเร่งนำสารเข้าทำการฉีดพ่นบริเวณ คอกวัวของเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อที่เป็นพาหะของการนำไปสู่โรคลิมปิสกิน หลังพบการแพร่ระบาดในพื้นที่ 3  ตำบลของอำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยพบว่ามีฟาร์มวัวจำนวน 4 ฟาร์ม มีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว และมีโคที่ป่วยจำนวนรวม 22 ตัวซึ่งในวันนี้ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาพร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จึงได้มีการร่วมมือกันในการที่จะเข้าควบคุมป้องกันโรคระบาดดังกล่าวเพื่อไม่ให้ลุกลามไปสู่พื้นที่อื่น

     โดยนายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ระบุว่า เบื้องต้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้บูรณาการกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ในการที่จะทำการเฝ้าระวังป้องกัน โดยการเข้าพ่นยาฆ่าเชื้อ ระดับการแพร่ระบาดของโรคระบาด ลิมปีสกิน ในครั้งนี้โดยในครั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยนานาชาติแม่โจ้ โดยนำนวัตกรรมใหม่ ซิลเวอร์นาโน เข้ามาช่วยป้องกันในการแพร่ระบาดด้วยการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ นอกจากการระวังป้องกัน แล้วทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ซึ่งในครั้งนี้ได้มีการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคกระบือในจังหวัดพะเยา ในเมื่อมีการแพร่ระบาดอย่างนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้กันงบประมาณส่วนหนึ่ง กรณีเกษตรกรหรือกลุ่มผู้เลี้ยงโคได้รับผลกระทบจากการระบาด และได้ตั้งงบประมาณไว้กรณีที่โคกระบือของเกษตรกรเสียชีวิตลงได้มีการจัดตั้งกองทุนในการรับซื้อลูกโคกระบือ เพื่อเป็นการเยียวยาให้กับเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรได้มีอาชีพในการเลี้ยงโคต่อไป

      ขณะที่นายสัตว์แพทย์ สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ระบุว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดลิมปิสกิน ดังกล่าวได้มีการแพร่ระบาดในพื้นที่ 3 ตำบล คือตำบลห้วยยางขาม ตำบลห้วยข้าวก่ำ และตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยาโดยมีการแพร่ระบาดอยู่ 4 ฟาร์ม มีโคกระบือจำนวน 22 ตัวที่เกิดโรค โดยขณะนี้ทางปศุสัตว์จังหวัดพะเยาได้มีการควบคุมโรคอย่างรวดเร็วโดยมาตรการควบคุมโรคได้สั่งให้มีการกักโค และเข้าการทำการรักษา  โดยโชคดีที่ทางพื้นที่ไม่ได้มีการแพร่กระจายไปในพื้นที่อื่น สำหรับมาตรการเฝ้าระวังการป้องกันได้มีการฉีดพ่นยาฆ่าแมลง เพื่อกำจัดเห็บ หมัด ตัวเหลือบ หรือแมลงวันคอก ที่เป็นพาหะที่จะนำโรคเข้าสู่สัตว์และแพร่กระจายพื้นที่อื่น ซึ่งในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่เป็นภาคีเครือข่ายในการที่ร่วมมือ นอกจากนั้นในความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้นำสารซิลเวอร์นาโน ในการที่จะเข้าทำการฉีดพ่นในการรักษาในการฆ่าเชื้อไวรัสโดยทั่วไป และเป็นสารในการลดกลิ่น รวมทั้งปัญหาแมลงวันก็จะลดลง สำหรับอาชีพการเลี้ยงโคกระบือในพื้นที่จังหวัดพะเยาถือว่าเป็นอาชีพที่สำคัญและสร้างรายได้เป็นอย่างดีให้กับเกษตรกรในพื้นที่ โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือจำนวน 6,047 ราย มีโคกระบือจำนวนรวมกว่า 56,000 ตัว และแต่ละปีสามารถสร้างรายได้ให้กับพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท


แชร์ข่าวพะเยา