เกษตร อ.เชียงม่วน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเครือข่ายแปลงใหญ่ยางพารา

แชร์ข่าวพะเยา

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอเชียงม่วน และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเครือข่ายแปลงใหญ่ยางพารา ของนายพัด เผ่ากันทะ บ้านเลขที่ 164 หมู่ที่ 6 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ซึ่งอยู่ในช่วงการกรีดทำยางก้อนถ้วย


แชร์ข่าวพะเยา