พัฒนาปรับภูมิทัศน์แวดล้อม

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาล ต.บ้านต๋อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์สภาพเเวดล้อม ณ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้า ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา

วันศุกร์ที่ 28พฤษภาคม2564 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม ได้มอบหมายให้ นายไพรณรงค์ บัวเทศ รองนายกเทศมนตรี ร่วมกับ นายทองพูล ฟูมะเฟือง ประธานสภาเทศบาล นายสมเกียรติ เชื้ออยู่นาน นายพงศ์เดช เก่งการณ์ สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่กองช่าง ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องห้า ดำเนินการปรับภูมิทัศน์เเละปรับสภาพเเวดล้อมของศูนย์ เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนเเละป้องกันโรคติดต่อต่างๆ


แชร์ข่าวพะเยา