เกษตรกรปลูกทุเรียนสร้างรายได้งาม

แชร์ข่าวพะเยา

 ชาวสวนในพื้นที่ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ประสบผลสำเร็จ ปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ที่นำมาจากจังหวัดจันทบุรี  แซมกับสวนลิ้นจี่ ซึ่งสามารถให้ผลผลิตได้เป็นอย่างดีและมีรสชาติหวาน หอม อร่อย ซึ่งขณะนี้สามารถให้ผลผลิตแล้วจำนวน 7 ต้น ต่อปี สร้างรายได้กว่า 300,000 บาท และขณะนี้เตรียมจะขยายพื้นที่ปลูกทุเรียนอีกจำนวน 200 ต้น นอกจากนั้นยังจำหน่ายกล้าพันธุ์ทุเรียนจากจันทบุรี และบริการปลูกให้ฟรี ซึ่งนับว่าเป็นสวนแห่งแรกของอำเภอแม่ใจ ที่สามารถปลูกทุเรียนได้ประสบผลสำเร็จ

     นางศรีวรรณ อาชนะประยูร  เกษตรกรวัย 51 ปี ในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา นำผู้สื่อข่าวเข้าดูผลผลิตทุเรียนหมอนทอง ที่เริ่มสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต ได้แล้วหลังเขาได้นำ พันธ์กล้าทุเรียนหมอนทอง จากจังหวัดจันทบุรี มาทำการปลูกไว้บริเวณสวนลิ้นจี่ของตนเอง จนสามารถเติบโตและให้ผลผลิตเป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังมีรสชาติที่หวาน หอมอร่อย เช่นเดียวกับที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยขณะนี้ทุเรียนที่ปลูกไว้ เมื่อ 6-7 ปี ที่ผ่านมาจำนวน 7 ต้นสามารถให้ผลผลิตได้แล้วนับเป็นปีที่ 2 รวมแล้วกว่า 2 ตัน

     โดยนางศรีวรรณ  เล่าว่า ก่อนหน้านั้นตนเองทำสวนลิ้นจี่และปลูกพืชผักภายในสวนของตัวเองออกจำหน่าย และตนเองเป็นคนชอบทานทุเรียน เลยทำการทดลองปลูกด้วยซื้อกล้าพันธ์มาจำนวน 1 ต้น และทำการให้พ่อเป็นคนปลูก เมื่อประมาณ 10 กว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการทดลองพบว่าสามารถให้ผลผลิตได้เป็นอย่างดี จึงได้ทำการปลูกเพิ่มอีกจำนวน 7 ต้น เมื่อ 6 ปีที่ผ่านมาซึ่งก็พบว่าสามารถให้ผลผลิตได้เป็นอย่างดี และทุเรียนมีคุณภาพดีและมีรสชาติ หวาน หอมอร่อย เช่นเดียวกับทุเรียนจันทบุรี โดยต้นทุเรียนทั้งหมดให้ผลผลิต ที่สามารถเก็บได้เป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปีที่ผ่านมาแล้ว พบว่าได้ผลผลิตประมาณเฉลี่ยแล้ว 2 ตันกว่า ต่อปี โดยจำหน่ายที่กิโลกรัมละ 150 บาท ซึ่งขณะนี้จึงได้ทำการปลูกเพิ่มอีกกว่า 200 ต้นและขยายผล เป็นศูนย์การเรียนรู้การปลูกทุเรียนให้กับเกษตรกรด้วย นอกจากนั้นยังได้จำหน่ายกล้าพันธุ์ทุเรียนจากจันทบุรีออกจำหน่าย รวมทั้งบริการปลูกให้ฟรี ซึ่งการปลูกทุเรียนในพื้นที่จังหวัดพะเยาถือว่าประสบผลสำเร็จ สามารถให้ผลผลิตที่ดีและสร้างรายได้ให้อย่างงาม


แชร์ข่าวพะเยา