มูลนิธิเวิร์คพ้อยท์มอบเครื่องให้ออกชิเจน รพ.พะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

     มูลนิธิเวิร์คพ้อยท์และรายการปัญญาปันสุขมอบเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง(ไฮโฟลว์)ให้กับโรงพะเยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยาจำนวน 2 เครื่อง

      ที่ห้องรับรองโรงพยาบาลพะเยามูลนิธิเวิร์คพ้อยท์และรายการปัญญาปันสุขมอบหมายให้นายสุรชัย ศรีชัย เป็นตัวแทนของมูลนิธิเวิร์คพ้อยท์และรายการปัญญาปันสุขมอบเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง(ไฮโฟลว์)ให้กับโรงพะเยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยาจำนวน 2 เครื่อง โดยมีนายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยาพร้อมฝ่ายบริหารโรงพยาบาลพะเยาเป็นผู้รับมอบ

     นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา กล่าวว่าในนามของโรงพยาบาลพะเยาขอกราบพระคุณมูลนิธิเวิร์คพ้อยท์และรายการปัญญาปันสุข และพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รวมกันบริจาคเครี่องช่วยหายใจด้วยออกซิเจนปริมาตรสูง ประโยชน์ที่นำไปใช้คือให้เราดูแลคนไข้โควิท 19 ได้สะดวกรวดเร็วขี้นในกรณีที่คนไข้มีอาการเปลี่ยนแปลงที่มีความรุนแรงสูงขี้น  สถานการณ์โควิท 19ในจังหวัดพะเยาในระลอกเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมาจังหวัดพะเยามีผู้ป่วยรวม 94 ราย ปัจจุบันพบผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาลพะเยาจำนวน 1 ราย


แชร์ข่าวพะเยา