ภาคเอกชนหลายองค์กรมอบเครื่องช่วยหายใจ รักษาโควิด 19

แชร์ข่าวพะเยา

ภาคเอกชนหลายองค์กรทั้งในพื้นที่จังหวัดพะเยาและต่างจังหวัด นำเครื่องช่วยหายใจ รวมกว่า 4 เครื่องมอบให้กับโรงพยาบาลพะเยา เพื่อเป็นการช่วยเหลือในการรักษาผู้ป่วย โควิด-19 ของทางโรงพยาบาลพะเยา ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ไม่พบผู้ป่วยแล้วเป็นจำนวน 6 วัน โดยมีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 94 ราย ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 3 ราย รักษาหายกลับบ้าน 90 ราย เสียชีวิต 1 ราย สำหรับยอดผู้ลงทะเบียนจองวัคซีนรวมแล้ว 139,233 ราย

     ภาคเอกชนรวมทั้งหน่วยงานเอกชน หลายองค์กร นำเครื่องช่วยหายใจระบบออกซิเจนความดันสูง ทำการส่งมอบให้กับทางโรงพยาบาลพะเยา โดยวันนี้ได้มีภาคเอกชนในพื้นที่และหน่วยงานเอกชนของส่วนกลาง ได้นำเครื่องช่วยหายใจพร้อมอุปกรณ์จำนวน  4 เครื่อง เข้ามามอบให้กับโรงพยาบาลพะเยา เพื่อเป็นการช่วยเหลือและรักษาผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ของโรงพยาบาลพะเยา ซึ่งที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลพะเยา ก็ประสบกับภาวะขาดแคลนเช่นกันจึงได้มีภาคเอกชนนำมามอบให้เพื่อเป็นการช่วยเหลือ

     ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา พบว่าเป็นระยะเวลา 6 วัน ติดต่อกันที่ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดพะเยามีผู้ป่วยสะสมรวม 94 ราย รักษาอยู่ในโรงพยาบาลพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 3 รายและหายป่วยกลับบ้านได้จำนวน 90 ราย เสียชีวิต 1 ราย โดยล่าสุดขณะนี้สำหรับการจองฉีดวัคซีนในพื้นที่จังหวัดพะเยา พบว่ามีผู้เดินทางมาลงทะเบียนแล้วรวม 139,233 ราย


แชร์ข่าวพะเยา