ต้อนรับเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพยาบาลพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาล ต.บ้านต๋อม ต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก วิทยาลัยพยาบาลพะเยา เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการการศึกษาวิจัยด้านสุขภาพชุมชน ณ.ห้องรับรองเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา

วันจันทร์ที่ 31พฤษภาคม 2564 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล  บรมราชชนนีจังหวัดพะเยา ดร.กนกวรรณ เอี่ยมชัย ดร.ดลนภา ไชยสมบัติ คณาจารย์วิทยาลัย เข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการการศึกษาวิจัยด้านสุขภาพชุมชนเเละการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลบ้านต๋อม ณ.ห้องรับรองเทศบาลบ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา