สหกรณ์จ.พะเยา ร่วมปลูกกล้วยน้ำว้า โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์จ.พะเยาร่วมปลูกกล้วยน้ำว้าในโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร ในพื้นที่นิคมสหกรณ์เชียงคำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นายเอนก  ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นิคมสหกรณ์เชียงคำ ร่วมกับสมาชิกโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร (อำเภอภูซาง) โดยมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย ชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำเข้มแข็งที่ 3203  (ทีมหมวดเต้) ชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์ที่ 3216 (ทีมหมวดเฟิร์ส) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอภูซาง และสมาชิกโครงการ Young Smart Farmer ร่วมปลูกกล้วยน้ำว้า เพื่อเป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยดำเนินการภายในพื้นที่นิคมสหกรณ์เชียงคำ พื้นที่ประมาณ 3 ไร่  ซึ่งมีความพร้อมในเรื่องแหล่งน้ำ


แชร์ข่าวพะเยา