สหกรณ์ จ.พะเยา ตรวจเยี่ยมการผลิตและส่งมอบ ข้าวละมุน

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์จ.พะเยาตรวจเยี่ยมการผลิตและส่งมอบ ข้าวละมุน ของสหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด

1 มิถุนายน 2564 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา ได้ตรวจเยี่ยมการผลิตและส่งมอบ”ข้าวละมุน”ของสหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด ส่งขายให้บริษัท บี. บี. เอส. เนเชอรัล จำกัด บริษัทคู่ค้าห้างเทสโก้โลตัส เพื่อนำข้าวส่งจำหน่ายในห้างเทสโก้โลตัส ทั้ง 214 สาขา ทั่วประเทศ ประกอบด้วยข้าวสารเจ้าหอมมะลิ  ข้าวมะลิกล้อง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวเหนียว กข 6 และข้าวเหนียวสันป่าตอง รวมทั้งสิ้น 12 ตัน


แชร์ข่าวพะเยา