ส้มตำตุ๊เจ้า 10 บาท ช่วยเหลือโควิด 19

แชร์ข่าวพะเยา

พระสงฆ์และคณะศรัทธาวัดหัวข่วงแก้ว ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 โดยการจำหน่ายอาหาร เมนูส้มตำรวมทั้งข้าวไข่เจียว เพียงชุดละ 10 บาท เพื่อเป็นการลดค่าของชีพ ตลอดจนถึงแบ่งปันในสังคมลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงนี้ ขณะที่นายอำเภอเมืองพะเยา ระบุ โครงการดังกล่าวเป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยเหลือกัน อยากจะให้หน่วยงานองค์กรต่างๆที่มีศักยภาพ ช่วยแบ่งปันกันและขยายผลในพื้นที่เพื่อให้ก้าวข้ามปัญหาดังกล่าวไปด้วยกัน

     พระสงฆ์และคณะศรัทธาของวัดหัวข่วงแก้ว ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต้องช่วยกันทำเมนูส้มตำหลากหลาย รวมทั้งตำมะม่วง และข้าวไข่เจียวออกจำหน่ายให้กับชาวบ้าน ทั้งในพื้นที่และพื้นที่อื่นๆในราคาเพียง 10 บาท ภายในบริเวณวัดหัวข่วงแก้ว เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ครั้งล่าสุด และเป็นการลดค่าใช้จ่ายตลอดจนลดค่าครองชีพรวมทั้งช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชน

    โดยพระครู วีระ พญานุวัฒน์ รองเจ้าอาวาสวัดหัวข่วงแก้วเปิดเผยว่ากับผู้สื่อข่าวว่าการทำต๋ำส้มตุ๊เจ๊าสิบบาทในครั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือญาติโยมเป็นอันดับแรกอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนยากจน สาเหตุที่ทำส้มตำสิบบาทเพราะว่าที่ผ่านมาทางวัดทำเป็นโรงทานแจกฟรีทำให้ญาติโยมลำบากใจเพราะต้องการนำไปฝากญาติๆจำนวนหลายๆชุดแต่ก็ได้ไปชุดเดียวถ้าหากทางวัดทำอาหารในราคา 10 บาททั้งส้มตำที่มีทั้งส้มตำมะละกอ ตำมะม่วงและข้าวไข่เจียวเป็นกล่องญาติโยมก็สามารถซื้อไปได้ครั้งละหลายๆชุดตามที่ต้องการจึงกลายเป็นที่มาของส้มตำตุ๊เจ้า 10บาทซึ่งถือเป็นงานสาธารณะสงเคราะห์ของวัดที่เป็น “ราคาเกื้อกูล ขาดทุนช่างมัน”ตามสโลแกนโดยชาวบ้าน ต่างเดินทางออกจากบ้านมาซื้อเป็นจำนวนมาก และต่อไปทางวัดก็จะจัดกิจกรรมแนวนี้เหมือนเดิมในทุกวันศุกร์ของทุกเดือนโดยให้ญาติโยม “ตำเอง กินเอง” 10บาทเพื่อให้ญาติโยมมีส่วนร่วมมาตำเองได้เลยโดยทางวัดจะเตรียมวัสดุวัตถุดิบไว้ให้ ซึ่งการทำงานสาธารณะสงเคราะห์ของวัดในครั้งนี้ก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันทั้งพระลูกวัดและญาติโยมคณะศัทธาวัดหัวข่วงแก้วได้ร่วมไม้ร่วมมือช่วยกันทั้งนำวัตถุดิบที่บ้านทั้งมะละกอและมะม่วงไข่ไก่ข้าวสารมาร่วมกันทำบุญในครั้งนี้ด้วยและทางวัดได้มีการตั้งจุดคัดกรองเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อีกด้วย

ขณะที่ว่าที่ร้อยตรีกรกฏ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา ระบุว่า โครงการดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่ทางวัดซึ่งมีศักยภาพในการที่จะช่วยเหลือชาวบ้านในยามที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวซึ่งตนเองเห็นว่าหากวัดหรือสถานที่อื่นๆตลอดจนถึงองค์กรต่างๆที่มีศักยภาพอยากจะช่วยเหลือก็สามารถนำไปขยายผลและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งจะเป็นการที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในพื้นที่ ที่มีการแบ่งปันและสามารถฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาดังกล่าวไปด้วยกัน


แชร์ข่าวพะเยา