ฝ่ายปกครอง จ.พะเยา ออกตรวจสถานประกอบการ ป้องกันโควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

ฝ่ายปกครอง จ.พะเยาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจสถานประกอบการ ป้องกันโควิด-19

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ช่วงเวลา 17.00-19.00 น.  โดยการอำนวยการของ  พ.ต.อ.บวร ไชยคำ ผกก.สภ.เมืองพะเยาพ.ต.ท.กิจวัฒน์สินธุ์  อมตธนทรัพย์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองพะเยา, พ.ต.ต.โชคชัย จันทะมา สวป.สภ.เมืองพะเยา พร้อมด้วยสายตรวจ สภ.เมืองพะเยา  ร่วมกับ  ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยา   สนง.จัดหางานจังหวัดพะเยา  สาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา   ปกครองอำเภอเมืองพะเยา  กอ.รมน.จว.พะเยา  สห.มทบ.34  ออกตรวจสถานประกอบการ, สถานที่พักคนงาน, สถานที่ก่อสร้าง ในพื้นที่ได้ชี้แจงและกำชับให้เจ้าของหรือผู้ดูแล สถานประกอบการ สถานที่ก่อสร้าง สถานที่ทำงาน สถานที่พักคนต่างด้าว(แคมป์) ทราบและเข้าใจในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว และมาตรการควบคุมโรคติดต่อ (โควิด-19) ดังต่อไปนี้

   1. ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดพะเยาที่ 1493/2564 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564

   2. ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เข้า-ออก จังหวัดพะเยา แนบท้ายคำสั่งของ จังหวัดพะเยาที่ 1493/2564 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564

   3. รับคนต่างด้าวเข้าทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานที่ถูกต้อง ตรงตามสถานที่ทำงาน ประเภทงาน ตรงตามนายจ้าง

   4. คนต่างด้าวต้องเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยถูกต้องตามกฎหมาย

   5. คนต่างด้าวต้องพักอาศัยตามสถานที่ที่ระบุไว้

   6. แจ้งการเข้าพักอาศัยภายใน ภายใน 24 ชั่วโมง

   7. ให้คนต่างด้าวพกเอกสารสำคัญประจำตัวไว้ เพื่อให้เจ้าพนักตรวจสอบ

8. การสวมใส่หน้ากาก อยู่ตลอดเวลา การรักษาระยะห่างทางสังคม การล้างมือด้วยสบู่ เจลแอลกอฮอล์

   9. ไม่ให้มีการ เสพ ใช้สารเสพติด การจำหน่าย ขาย ซื้อ จ่ายแจก นำยาเสพติด ทุกประเภท ภายในสถานประกอบการ สถานที่ทำงาน สถานที่ก่อสร้าง สถานที่พักคนงาน (แคมป์)

   10. ไม่ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในสถานที่ของตน

   11. ไม่ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการเล่นการพนันอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วย การพนันในสถานที่ของตน

   12. อำนวยความสะดวกให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการตรวจตรา ตรวจสอบ และให้ความร่วมมือ ในการขอความร่วมมือ ในการควบคุมอาชญากรรม ให้เกิดความสงบในบ้านเมือง


แชร์ข่าวพะเยา