เทศบาลต.บ้านสาง จัดโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาลต.บ้านสาง จัดโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าลงพื้นที่สำรวจและการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมวลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านสางใต้และหมู่ที่ 9 บ้านม่อนแก้ว ต.บ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านสางจัดโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำรวจและการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ โดยมีนายทรงธิศักดิ์  ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าวข้างต้น ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านสางใต้และหมู่ที่ 9 บ้านม่อนแก้ว


แชร์ข่าวพะเยา