ชาวบ้านร้องสวนสาธารณะมูลค่ากว่า 43 ล้านรกร้าง

แชร์ข่าวพะเยา

      โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา แจงสวนสาธารณะรกร้างทรุดโทรม หลังชาวบ้านร้องเรียนเรื่องสวนสาธารณะริมกว๊านพะเยา ซึ่งมีมูลค่าการก่อสร้างกว่า 43 ล้านบาท แต่ถูกปล่อยให้รกร้างและไม่สามารถใช้การได้ ตั้งแต่สร้างเสร็จ จนเป็นที่ข้องใจของชาวบ้าน ล่าสุดโยธาธิการผังเมืองพะเยา ระบุว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่กรมโยธาธิการและผังเมืองส่วนกลาง เป็นผู้ดำเนินการ โดยโยธาธิการและผังเมืองพะเยา เป็นผู้ตรวจรับงาน และขณะนี้ก็ยังไม่สามารถมอบส่งงานให้กับทางเทศบาลเมืองได้ได้ ซึ่งผู้รับเหมาต้องเป็นผู้ที่ดูแลแต่ผู้รับเหมาก็ไม่ได้ดำเนินการมาดูแล ซึ่งเรื่องนี้ทางโยธาธิการและผังเมืองพะเยา ได้ส่งหนังสือให้กับทางกรม หลายรอบเพื่อติดต่อให้ผู้รับเหมาดังกล่าวเข้ามาปรับปรุงแก้ไข แต่ก็ไม่มีการดำเนินการ ซึ่งขณะนี้ทางกรมก็ยังไม่มีการคืนเงินค้ำประกันให้กับผู้รับเหมาดังกล่าว

      นายถกนธ์ ข่ายสุวรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ชี้แจงกับผู้สื่อข่าว หลังถูกชาวบ้านร้องเรียนเรื่องสวนสาธารณะริมกว๊านพะเยา ซึ่งได้มีการก่อสร้างขึ้นบริเวณริมกว๊านพะเยา บนเนื้อที่กว่า 60 ไร่ ใช้งบประมาณถึง 43 ล้านบาท ในการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ ปลูกต้นไม้ จัดสวนแต่ขณะนี้บริเวณสวนดังกล่าวได้ถูกปล่อยให้รกร้างและทรุดโทรมอย่างหนักทั้งที่ยังไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เริ่มต้น

     โดยนายถกนธ์ ระบุว่า โครงการดังกล่าวมีสองช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ  ซึ่งทางกรมโยธาธิการและผังเมืองส่วนกลาง จะเป็นเจ้าของงาน โดยให้ทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาเป็นผู้ตรวจรับงาน  ซึ่งงบระยะที่ 1 เริ่มเมื่อปี 2559 โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น 85 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นการทำผนังเขื่อนป้องกันตลิ่ง และปรับพื้นที่บริเวณสวนสาธารณะแห่งนี้ ซึ่งการทำเขื่อนป้องกันตลิ่ง มีอยู่ 2 จุด คือบริเวณสวนสาธารณะดังกล่าวรวมทั้งเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณวัดพระเจ้าตนหลวงหรือวัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง ซึ่งขณะนี้สามารถสร้างเสร็จและส่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่พื้นที่งานยังพบว่ามีการเสียหายอยู่และได้แจ้งให้ผู้รับเหมางาน เข้ามาซ่อมแซมแล้ว เนื่องจากยังไม่หมดระยะเวลาในเรื่องประกันสัญญาซึ่งตอนนี้ทางกรมก็ยังไม่มีการคืนค้ำประกันสัญญาให้กับผู้รับเหมาแต่อย่างใด

     สำหรับโครงการระยะที่ 2 เป็นโครงการต่อเนื่องโดยได้เริ่มดำเนินการในปี 2560 งบประมาณ 43 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นการทำงานปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ ปลูกต้นไม้ จัดสวน ซึ่งมีการดำเนินการกันแต่เกิดภาวะการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 จึงได้มีการส่งมอบงานล่าช้าและทางเทศบาลเมืองพะเยาก็ยังไม่สามารถที่จะรับงานได้ จึงทำให้ระบบไฟต่างๆก็ไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งในช่วงที่ยังไม่มีการส่งรับมอบงาน ทางผู้รับเหมาต้องเป็นผู้ดูแลแต่กลับพบว่าผู้รับเหมาไม่มีการดูแลปล่อยให้มีสภาพที่สุดโทรม ซึ่งทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ได้แจ้งให้กับทางกรมซึ่งเป็นคู่สัญญากับผู้รับเหมาดังกล่าว ให้มาดำเนินการแก้ไข ซึ่งได้มีหนังสือทวงถามหลายรอบแล้วแต่ก็ยังไม่มีการไดๆ ล่าสุดวานที่ผ่านมา ก็ได้มีหนังสือและทวงถามกับทางกรมโยธาธิการและผังเมืองอีก เพื่อเร่งรัดให้ผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการเนื่องจากมีชาวบ้านร้องเรียนมาอย่างต่อเนื่อง


แชร์ข่าวพะเยา