เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

แชร์ข่าวพะเยา

นายอำเภอเมืองพะเยาร่วมกับข้าราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินี และลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนพรรษา 43 พรรษา 3 มิถุนายน 2564  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีกรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา พร้อมด้วยนางกิตติธรา ประเสริฐวงษ์ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยอ.เมืองพะเยา ปลัดอำเภอ เสมียนตรา พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนพรรษา 43 พรรษา 3 มิถุนายน 2564 และลงนามถวายพระพร ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา