มอบข้าวสารอาหารแห้ง

แชร์ข่าวพะเยา

     เทศบาล ต.ท่าจำปี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมร่วมกันปันสุข บรรเทาทุกข์ ยามวิกฤติโควิด- 19  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินี

คณะสงฆ์ เทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่าจำปีโดย พระครูใบฎีกาทศพล ญาณเมธี (พระครูบาหนุ่ย) ท่านนายกพิจิตร อ้อยลี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าจำปี พร้อมทีมงาน สท.พ่อกำนันนพดล สารเก่ง กำนันตำบลท่าจำปี และผู้ใหญ่บ้าน มอบข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมร่วมกันปันสุข บรรเทาทุกข์ ยามวิกฤติโควิด- 19  สู่ประชาชน เพื่อ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


แชร์ข่าวพะเยา