จ.พะเยา พร้อมฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า

แชร์ข่าวพะเยา

     โรงพยาบาลพะเยาพร้อมฉีดวัคซีนแอสต้าเซเนก้า โดยใช้สถานที่บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดพะเยาเป็นสถานที่ให้บริการกับผู้ที่ได้รับวัคซีนดังกล่าว ขณะที่สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ระบุว่าขณะนี้วัคซีนได้เดินทางมาถึงจังหวัดพะเยาแล้วจำนวน 2 ชุด คือชุดแรก 3600 และชุดที่สอง 3500 ซึ่งจะนำฉีดให้กับผู้ที่ลงทะเบียนสั่งจองตามกำหนดการที่จองไว้ โดยท่านที่จองวัคซีนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ WWW.พะเยาชนะ

     เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลพะเยา ต้องดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ เพื่อเตรียมในการที่จะฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า ที่ทางจังหวัดพะเยาได้รับจัดสรรมา ซึ่งขณะนี้วัคซีนได้เดินทางมาถึงจังหวัดพะเยาแล้ว จำนวน 2 รอบคือรอบแรก 3600 โด๊ด กับ 3500 โด๊ด ซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องที่จะฉีดให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนตามลำดับการสั่งจองไว้ โดยผู้ลงทะเบียนไว้สามารถตรวจสอบ ลำดับรายชื่อผู้สั่งจองรับวัคซีนได้ที่ WWW.พะเยาชนะ

ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด  19 พบว่าในพื้นที่จังหวัดพะเยา ไม่พบผู้ป่วยแล้วจำนวน 10 วัน โดยมีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่  94 ราย พักรักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน 3 ราย หายกลับบ้านจำนวน 90 ราย และเสียชีวิต 1 ราย ขณะที่ยอดลงทะเบียนผู้รับวัคซีนในพื้นที่จังหวัดพะเยา อยู่ที่ 139,233 ราย


แชร์ข่าวพะเยา