พัฒนาหมู่บ้าน

แชร์ข่าวพะเยา

     ผู้ใหญ่บ้านสันป่าม่วงหมู่ที่4 ต. สันป่าม่วง พร้อมชาวบ้าน ช่วยกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์ในหมู่บ้าน  น้อมถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันที่ 4 มิถุนายน 2564นางกันยา หอมยา ผู้ใหญ่บ้านสันป่าม่วง หมู่ที่4 ต. สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา พร้อมชาวบ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านพัฒนาปรับภูมิทัศน์  ตัดหญ้า เก็บขยะ กวาดถนนสองข้างทางในหมู่บ้าน และ ถนนบริเวณรอบกว๊าน น้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 43 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี


แชร์ข่าวพะเยา