เกษตรอ.เชียงม่วนร่วมปลูกหญ้าแฝกโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

แชร์ข่าวพะเยา

เกษตรอ.เชียงม่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปลูกหญ้าแฝกโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 11.30 น.นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอเชียงม่วน นายสุรชัย ณ มา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการรับผิดชอบตำบลสระ เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา พนักงานจ้างงาน และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ร่วมกันปลูกแฝกบริเวณขอบสระเก็บน้ำที่ทางโครงการขุดให้กับเกษตรกรเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน


แชร์ข่าวพะเยา