เทศบาลเมืองพะเยา ลงพื้นที่ดูแลปัญหาน้ำเน่าเสีย

แชร์ข่าวพะเยา

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาพร้อมนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  เทศบาลเมืองพะเยาบูรณาการทำงานร่วม ลงพื้นที่ดูแลความช่วยเหลือประชาชน ร่องน้ำแม่ต๋ำ ตำบลแม่ต๋ำ อ.เมือง จ.พะเยา

วันที่ 2 มิถุนายน 2564  นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยนางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพะเยา และผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาและ  เทศบาลเมืองพะเยา ลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชน ชุมชนที่ติดร่องน้ำแม่ต๋ำ  วังมัจฉา หลังวัดป่าลานคำ ซอยหมอศรี  ในเรื่องกลิ่นเน่าเหม็น วัชพืช การตื้นเขิน ของลำน้ำแม่ต๋ำ  เบื้องต้นได้เติมพ่นจุลินทรีย์ ฆ่าเชื้อดับกลิ่น นวัตกรรมจากธรรมชาติเพื่อจำกัดกลิ่น 

และทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้ประสานทาง ชลประทานพะเยา ปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ ลงสู่ลำน้ำแม่ต๋ำ เป็นการบรรเทาในเบื้องต้น และวางแผนการทำงานดูแลความเดือดร้อนของประชาชน ร่วม แบบบูรณาการ ทั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลเมืองพะเยา ในการช่วยเหลือในลำดับต่อไป ของลำน้ำแม่ต๋ำ


แชร์ข่าวพะเยา