รมช.เกษตรลงพื้นที่ตรวจการสร้างอ่างเก็บน้ำต้ำญวณ

แชร์ข่าวพะเยา

รมช.เกษตร ลงพื้นที่ตรวจการสร้างอ่างเก็บน้ำต้ำญวณเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ ณ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ  จ.พะเยา

     ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมนายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพะเยา แจ้งความคืบหน้าของการสร้างอ่างเก็บน้ำต้ำญวณ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ ในช่วงสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อส่งน้ำสนับสนุนช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝน และในฤดูแล้ง เป็นแหล่งน้ำช่วยเหลือการอุปโภค-บริโภค พร้อมทั้งรับฟังปัญหาของพี่น้องเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างถนน เรื่องไฟฟ้า เรื่องที่ดิน ส.ป.ก. เรื่องปัญหาน้ำแล้งน้ำหลาก เป็นต้น ทั้งนี้ได้ทำการเร่งช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรต่อไป ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ  จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา