พัฒนาศาลเจ้าพ่อพญาเฮี้ยวคำ

แชร์ข่าวพะเยา

    ผู้ใหญ่บ้าน บ้านร่องเข็ม หมู่6  ต.จำป่าหวาย  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาศาลเจ้าพ่อพญาเฮี้ยวคำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินี

วันที่ 7มิถุนายน 2564 เวลา.08.00.น.นายสมเกียรติ อุปเสน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านร่องเข็ม หมู่6  ต.จำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำป่าหวาย   อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และ จิตอาสา กรรมการหมู่บ้าน ชาวบ้าน ม.6. ร่วมกันพัฒนาศาลเจ้าพ่อพญาเฮี้ยวคำและถนนรอบแหล่งน้ำซับน้ำจำที่สาธารณะประโยชน์ในหมู่บ้านเนื่องจาก ในวันที่8 มิถุนายน 2564 เดือนเก้าแรมสิบสามค่ำเป็นวันปวงสรวงเจ้าพ่อพญาเฮี้ยวคำซึ่ง ชาวบ้านตำบลจำป่าหวายได้ทำกันทุกปีและเป็นประเพณีสืบทอดกันมายาวนาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนพรรษา43พรรษา โดยมีผู้เข้าร่วมพัฒนาทั้งหมด89คน


แชร์ข่าวพะเยา