สหกรณ์จ.พะเยา มอบมะม่วงและน้ำดื่ม แก่ รพ. เชียงคำ

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์ จ.พะเยา มอบมะม่วงผลผลิตของสมาชิก ให้แก่โรงพยาบาลเชียงคำ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากรทางแพทย์ ณ โรงพยาบาลเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

วันพุธ ที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา10.00  น.นางสาวนงลักษณ์ สุนันต๊ะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่ 5 (เชียงคำ-ภูซาง) พร้อมด้วยทีมงาน และสหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จำกัด นำโดยนางพัดชรินทร์ วงค์ใหญ่ ผู้จัดการ ได้มอบมะม่วงผลผลิตของสมาชิก จำนวน 230 กิโลกรัม และน้ำดื่ม จำนวน  23 แพ็ค ให้แก่โรงพยาบาลเชียงคำ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากรทางแพทย์ในช่วงวิกฤตโรคระบาดโควิด -19   ณ โรงพยาบาลเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา