รมช.เกษตร ลงพื้นที่ช่วยชาวสวนมะม่วงราคาตกต่ำ

แชร์ข่าวพะเยา

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรกร และสำนักงานสหกรณ์ จ.พะเยา ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวสวนมะม่วงราคาตกต่ำที่ได้รับผลกระทบในการกระจายผลผลิต ออกสู่ตลาดในช่วงการแพร่ระบาด ของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด 19) ณ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา

     วันที่ 5 มิถุนายน 2564  นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางอุษา เครือสาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์และทีมงาน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ร่วมให้การ ต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่ จังหวัดพะเยา

และได้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง ของสหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จำกัด อ. เชียงคำ โดยสนับสนุนการสั่งซื้อมะม่วง จำนวน 3,700 กิโลกรัม ซึ่งได้รับผลกระทบในการกระจายผลผลิต ออกสู่ตลาดในช่วงการแพร่ระบาด ของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด 19)


แชร์ข่าวพะเยา