รมช.เกษตร ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำห้วยแฮ่ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

แชร์ข่าวพะเยา

รมช.เกษตร ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำห้วยแฮ่ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 6 ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับนายปาโมกข์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4,5,6,11 ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา ได้ออกสำรวจแหล่งน้ำห้วยแฮ่ บ้านห้วยหม้อ หมู่ที่ 5 ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อต้องการ ผันน้ำลงมาที่อ่างเก็บน้ำป่าไม้และสระไม้แห้ง บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 6 ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อใช้อุปโภคและบริโภค แก้ไขปัญหาความแห้งแล้งให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง


แชร์ข่าวพะเยา