ซ่อมแซมถนน

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาลต.แม่ปืม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนน บริเวณหมู่ที่12 หมู่13และหมู่ที่16 ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา

   วันจันทร์ที่7 มิถุนายน2564 เวลา13.00  นาย นฤนาท ไฝเครือ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปืม ได้มอบหมายให้ นายนพพร แลสันกลาง รองนายกฯ และผู้บริหารได้ไปดูเส้นทางชำรุด หมู่12 และได้ทำการซ่อมแซมถนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้รับความร่วมมือจาก นายเจริญ พรหมศรี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต2 นำดินมาถมและได้นำรถเกรดเดอร์ปรับถนนบริเวณข้างทางที่หมู่13และหมู่16 ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา