ชลประทานพะเยา ประชุมการแก้ไขปัญหาใช้สถานที่อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ

แชร์ข่าวพะเยา

ชลประทานพะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมการแก้ไขปัญหาใช้สถานที่อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ ณ. ห้องประชุม เทศบาลตำบลแม่กา  อ.เมือง จ.พะเยา

วันที่7 มิถุนายน 2564 )ที่ห้องประชุม เทศบาลตำบลแม่กา  อ.เมือง จ.พะเยา ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ  ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานในการเสวนาหาทางออกในการแก้ไขปัญหาการใช้สถานที่อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ไม่ถูกต้อง โดยมีนายปราโมกข์ ปิงเมือง ชลประทานพะเยา พร้อมส่วนราชการต่างๆที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ ได้ร่วมถกปัญหาและหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเวลาเปิด – ปิด ให้เข้าไปใช้บริการ  ความปลอดภัย ด้วยการติดกล้องCCTV. การห้ามดื่มสุราหรือของมึนเมา ตลอดจนการรักษาความสะอาด  ซึ่งทิศทางการแก้ไขปัญหาที่สะสมมานานในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำฯ อย่างยั่งยืนต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา