วันแรก ดีเดย์! โรงพยาบาลม.พะเยา ฉีดวัคซีนCOVID-19

แชร์ข่าวพะเยา

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากร และประชาชนที่ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 ผ่านระบบ “หมอพร้อม” ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา ตำบลแม่นาเรือ และตำบลจำป่าหวาย จำนวน 60 คน โดยครั้งนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ได้เข้ารับการฉีดเข็มแรก พร้อมทั้งให้กำลังใจประชาชนและบุคลากร ที่เข้ามาฉีดวัคซีนCOVID-19 ในวันนี้ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

          การฉีดวัคซีนCOVID-19 ดำเนินการเสร็จสิ้นไปด้วยดี มีรูปแบบการฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ ประเดิมวันแรกเป็นกลุ่มสูงวัยและกลุ่มเสี่ยง 7 โรคมาฉีดวัคซีน COVID-19 ตามนัด ต่อจากนี้จะมีการนัดหมายผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 ให้ครอบคลุมประชาชนที่อาศัยอยู่รอบๆมหาวิทยาลัยพะเยา โดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะในกลุ่มนิสิต และบุคลากร ซึ่งได้ลงทะเบียนผ่านระบบ “มพ.พร้อม” ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งวันเวลาในการฉีดวัคซีนให้ทราบต่อไปในระบบ “มพ.พร้อม”


แชร์ข่าวพะเยา