ประเพณีเลี้ยงผีจำ บวงสรวงเจ้าพ่อพญาเฮียวคำ

แชร์ข่าวพะเยา

ชมรมกำนันผู้ใหญ่ตำบลจำป่าหวายร่วมกับชาวบ้านต.จำป่าหวาย จัดงานประเพณีเลี้ยงผีจำและบวงสรวงเจ้าพ่อพญาเฮียวคำหมู่ที่6 ต.จำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา

วันที่8 มิถุนายน 2564 เวลา09.00.น.นายสมเกียรติอุปเสน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่.6.ต.จำป่าหวายอ.เมือง จ.พะเยาร่วมกับ  ชมรมกำนันผู้ใหญ่ตำบลจำป่าหวายพร้อมด้วยชาวบ้านตำบลจำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา ซึ่งในทุกๆปีของเดือน 9 แรม13ค่ำจะมีการจัดประเพณีเลี้ยงผีจำและบวงสรวงเจ้าพ่อพญาเฮี้ยวคำขึ้นที่บริเวณพื้นที่หมู่ที่6 ซึ่งเป็นจุดบริเวณมีตาน้ำออกรูตามธรรมชาติมาหลายอายุคนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจึงเรียกสถานแห่งนี้ว่าแหล่งน้ำซับน้ำจำ โดยทางชาวบ้านจึงได้รักษาประเพณีอันดีงามนี้ไว้และสืบทอดมาจวบจนถึงปัจจุบัน


แชร์ข่าวพะเยา