โรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษโรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคเครื่องวัดความดันแบบสอดแขน จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องวัดความดันแบบล้อเลื่อน จำนวน 4 เครื่อง รวมมูลค่า 118,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) จากพระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา มอบให้กับโรงพยาบาลพะเยา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19


แชร์ข่าวพะเยา