ห้างเจริญภัณฑ์ มอบเงินสมทบทุนก่อสร้างอาคาร สามกษัตริย์พะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

 วันที่ 8 มิถุนายน 2564 คณะผู้บริหารห้างเจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์”ห้างคนไทย หัวใจคนเมือง” มอบเงิน60,000 บาท เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์พะเยา ณ โบราณสถานสบร่องขุย ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา โดยคุณสุคนธา เหล่าศิริไพศาลวัฒนา ผู้ช่วยโทรศัพท์จังหวัดพะเยา ฝ่ายเหรัญญิก มูลนิธิสามกษัตริย์พะเยา และ ด.ต.วชิราภรณ์ ไชยวงศ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯรับมอบ


แชร์ข่าวพะเยา