เยี่ยมชมศูนย์กล้าไม้

แชร์ข่าวพะเยา

นายอำเภอจุน จ.พะเยา เยี่ยมชมศูนย์กล้าไม้ใหญ่ระดับภาคเหนือ ณ.บ้านห้วยเกี๋ยง ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา

วันที่ 9 มิถุนายน 2564  เรืออากาศตรีอดุลย์  พรหมวาทย์  นายอำเภอจุน จ.พะเยา เยี่ยมชมหนานชาญพันธุ์ไม้(ฟาร์มผึ้ง) ซึ่งเป็นศูนย์กล้าไม้ใหญ่ระดับภาคเหนือ อยู่ที่บ้านห้วยเกี๋ยง ต.ห้วยยางขาม อ.จุน เพื่อหาข้อมูลในการพัฒนาบ้านห้วยเกี๋ยง ให้เป็นหมู่บ้านผลไม้


แชร์ข่าวพะเยา