PEA พะเยา ร่วมประชุมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ครั้งที่ 3/2564

แชร์ข่าวพะเยา

PEA พะเยา ร่วมประชุมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.นายสุพิน  แก้วประเสริฐ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยาร่วมเป็นคณะกรรมการฯ เข้าประชุมโดยมี นายโชคดี อมรวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา