อบจ.พะเยา เตรียมจัดหาวัคซีนโควิด 19 ครบและครอบคลุม

แชร์ข่าวพะเยา

      องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมที่จะจัดหาวัคซีนป้องกันไวรัส โควิด-19 หลังรัฐบาลไฟเขียวให้ อปท.จัดซื้อได้ โดย อบจ.จะบูรณาการกับท้องถิ่นต่างๆในจังหวัด เพื่อจัดหาวัคซีนในการที่จะ บริการให้กับประชาชนในพื้นที่ให้ครอบคลุม ขณะที่ชาวบ้าน ระบุว่า หากให้ท้องถิ่นมีการดำเนินการในการจัดหาวัคซีนได้ ก็จะสามารถทำให้ชาวบ้านได้รับวัคซีนที่ครอบคลุมและใช้เวลาที่รวดเร็ว และเป็นการแบ่งเบาภาระงานของรัฐบาล

     นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นำบุคลากรและเจ้าหน้าที่ เข้าทำการส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย รวมทั้งนำเจ้าหน้าที่เข้าทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ให้กับโรงเรียนอนุบาลพะเยา เพื่อเป็นการรองรับการเปิดเทอมที่จะถึงในวันที่ 14 มิถุนายนนี้ และระบุว่า ขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มีความพร้อมที่จะจัดหาวัคซีนตามที่รัฐบาลได้ให้โอกาสท้องถิ่นสามารถจัดซื้อวัคซีนป้องกันไวรัส โควิด-19 ได้ โดยทางท้องถิ่นในจังหวัดพะเยา จะได้มีการบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆในการที่จะขอจ่ายเงินสะสมเพื่อจัดซื้อวัคซีนดังกล่าวให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อให้สามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างครอบคลุม ซึ่งขณะนี้ได้ประสานกับทางสาธารณสุขจังหวัดแล้ว ว่าวัคซีนดังกล่าวนั้นหลังจากที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลแล้วและยังขาดอีกเท่าไหร่ ทางท้องถิ่นก็จะดำเนินการสรรหาโดยใช้งบประมาณที่มีอยู่เข้าบริหารจัดการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถครอบคลุมพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง

     ขณะที่นายนคร สรรพานิชย์ ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ระบุว่า นับเป็นการดีที่ทางรัฐบาลสามารถให้ท้องถิ่นจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องของวัคซีนป้องกันไวรัส โควิด-19 ได้ เนื่องจากชาวบ้านสามารถที่จะทำการฉีดวัคซีนได้อย่างครอบคลุมและมีความเข้าใจในเรื่องของการฉีดวัคซีน เพิ่มมากขึ้นนอกจากนั้นยังเป็นการลดภาระของ รัฐบาลที่ต้องจัดสรรวัคซีนดังกล่าวทั่วประเทศ ซึ่งหากให้ท้องถิ่นบริหารจัดการก็จะสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมพื้นที่ของตนเอง

      ขณะที่การฉีดวัคซีนในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงสามารถฉีดให้กับประชาชนได้ตามที่นัดหมาย โดยจังหวัดพะเยา ได้รับการจัดสรรวัคซีน จำนวน  2 รอบ รวม 7500 โด๊ส ซึ่งในรอบนี้ก็จะมีการฉีดไปจนถึงพรุ่งนี้ สำหรับประชาชนในพื้นที่ ที่ได้มีการนัดหมายไว้


แชร์ข่าวพะเยา