เกษตร อ.เชียงม่วน ลงพื้นที่ติดตามแปลงไร่นาสวนผสม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้

แชร์ข่าวพะเยา

เกษตร อ.เชียงม่วน ลงพื้นที่ติดตามแปลงไร่นาสวนผสม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอเชียงม่วน และนายณัฏฐพร บุญษเฐียร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับผิดชอบตำบลบ้านมาง ลงพื้นที่ติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ แปลงนายสมบัติ  ท้าวแพทย์ หมู่ที่ 1 บ้านแพทย์ ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา เป็นแปลงไร่นาสวนผสม ที่มีการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ ที่ให้ผลตอบแทนเป็นที่พอใจ โดยทางโครงการสนับสนุนระบบการให้น้ำ และให้ความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในแปลงนี้


แชร์ข่าวพะเยา