จังหวัดพะเยา ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 รอบที่ 5 แก่กลุ่มอาชีพเสี่ยง บุคลากรทางการแพทย์ภาครัฐและเอกชน ผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน และ อสม.

แชร์ข่าวพะเยา

ที่ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมนายประพันธ์ เดชะบุญ สาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดพะเยา ณ จุดให้บริการของเครือข่ายบริการสุขภาพเมืองพะเยา

โดยมี นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการเยี่ยมติดตามให้กำลังใจ ในวันนี้เป็นการให้บริการวัคซีนตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข ที่กระจายวัคซีนโควิด -19 ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มอาชีพเสี่ยง ได้แก่ ครู ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ พนักงานส่งของ พนักงานบริการในร้านอาหารและตลาด 2.กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ภาครัฐและเอกชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิ และ3.อสม.เข็มที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น  555 ราย ตามจุดบริการ 8 จุด หลังฉีดนั่งพักรอสังเกตอาการไม่พึงประสงค์ 30 นาที  ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด ”วัคซีนที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนคือ วัคซีนที่เราได้รับเร็วที่สุด และไม่แนะนำให้รอหรือเลือกวัคซีนชนิดใดชนิดหนึ่ง #..รับวัคซีนยังคงมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา