จังหวัดพะเยาคุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังโรคอย่างเคร่งครัด หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด19รายใหม่ 3 ราย ในสัปดาห์นี้

แชร์ข่าวพะเยา

  ที่ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายโชคดี  อมรวัฒน์    ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา   ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายพินิจ แก้วจิตคงทอง   รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และ นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 19/2564 ว่า สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) จังหวัดพะเยา ระลอกใหม่ ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 พบผู้ป่วยสะสมติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 97 ราย เสียชีวิต 1 ราย กลับบ้านแล้ว 92 ราย ยังคงนอนรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 3 ราย และห้องแยกโรคเรือนจำโครงสร้างเบาร่องห้า 1 ราย จากรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดพะเยาและส่งตรวจหาเชื้อโควิด19 ทางห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 – 11 มิถุนายน 2564 จำนวน 12,248 ราย ผลการตรวจพบการติดเชื้อ จำนวน  97 ราย คิดเป็น ร้อยละ 0.79 สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัดพะเยาที่พบในสัปดาห์นี้ มีจำนวน 3 ราย เป็นผู้ป่วยรายที่ 95 – 97  ของจังหวัด หลังจากที่จังหวัดพะเยาไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด19 ในพื้นที่มาเป็นระยะเวลา 15 วัน

ผู้ป่วยรายที่ 95เป็นผู้ป่วยชายไทย อายุ 27 ปี ภูมิลำเนาอำเภอจุน ทำงานบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่กรุงเทพฯ เดินทางกลับบ้านที่อำเภอจุน พร้อมเพื่อนที่ทำงานที่เดียวกันอีก 4 คน โดยรถยนต์ส่วนตัวถึงบ้านเช้าวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ผู้ป่วยไม่มีอาการและเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ผลการตรวจเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 พบเชื้อโควิด19 ขณะนี้ผู้ป่วยนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุน  มีกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 6 ราย (บุคคลในครอบครัว 2 ราย และผู้ร่วมเดินทางในยานพาหนะ 4 ราย ) ผลการตรวจทุกรายไม่พบการติดเชื้อ

ผู้ป่วยรายที่ 96เป็นผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 15 ปี ภูมิลำเนาอำเภอจุน ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2564 เดินทางไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดระยอง จากนั้นในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เดินทางกลับภูมิลำเนาที่อำเภอจุน ด้วยรถโดยสารประจำทาง  ( ผู้โดยสารทุกคนสวมหน้ากากอนามัย ) ถึงสถานีขนส่งจังหวัดพะเยาช่วงเช้าวันที่ 9 มิถุนายน 2564  เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ผลการตรวจ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564  พบเชื้อโควิด19 ขณะนี้ผู้ป่วยนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุน มีกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 11 ราย ( บุคคลในครอบครัว 8 ราย และในชุมชน 3 ราย ) ทุกรายได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ขณะนี้รอผลการตรวจ

ผู้ป่วยรายที่ 97 เป็นผู้ป่วยชายไทย อายุ23 ปี ภูมิลำเนาอำเภอจุน เป็นสามีของผู้ป่วยรายที่ 96 ได้รับตัวจากสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา เข้าสถานที่แยกกักคัดกรองโรคผู้ต้องขังรับใหม่ ที่เรือนจำโครงสร้างเบาร่องห้า เมื่อช่วงเย็นในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 และรับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ผลการตรวจพบเชื้อโควิด19 ขณะนี้ผู้ป่วยอยู่ห้องแยกโรคเรือนจำโครงสร้างเบาร่องห้า

สำหรับการบริหารจัดการวัคซีนโควิด19 จังหวัดพะเยา ขณะนี้จังหวัดพะเยามียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 จำนวนทั้งสิ้น 17,709ราย คิดเป็นร้อยละ 10.52 ของประชากรกลุ่มเป้าหมาย ยอดการลงทะเบียนจองวัคซีนขณะนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 116,182คน ทั้งนี้จังหวัดพะเยา ได้เปิดเว็บไซต์ลงทะเบียนจองคิวรับวัคซีนโควิด 19 และตรวจสอบวันนัดฉีดวัคซีนผ่านเว็บไซต์ www.พะเยาชนะ.com  จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านในจังหวัดพะเยาที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปลงทะเบียนจองคิววัคซีนผ่านเว็ปไซต์นี้ได้อย่างต่อเนื่อง


แชร์ข่าวพะเยา